หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พญาเย็น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
นายนครินทร์ สีวงกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
โทร.064-6978993
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
  " พญาเย็นเมืองน่าอยู่ โดยมีเศรษฐกิจดี การศึกษาเด่น
การคมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมสดใส
ประชาชนมีพลานามัยสมบูรณ์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา "
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
นายนครินทร์ สีวงกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการพาณิชยกรรม ธุรกิจขนาดย่อย และวิสาหกิจชุมชน

ส่งเสริมอาชีพเสริมและลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

การพัฒนาการสาธารณูปโภคและก่อสร้างอื่น ๆ

สนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนการลงทุน

การปลูกจิตสำนัก และค่านิยมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมเทคนิกผลิตสินค้าการเกษตร

ส่งเสริมการประสานเงินทุน และกลไกด้านการตลาดสินค้าด้านการเกษตร

ป้องกันโรคระบาด และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล

การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

การปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

การปรับปรุง และซ่อมแซมบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้พร้อมเพรียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมบริการสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ส่งเสริมด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา

ส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
 

สังคมน่าอยู่

ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 089-487-9540
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-697-8993
นายนครินทร์ สีวงกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทรศัพท์ : 036-342-955 โทรสาร : 036-342-956
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
จำนวนผู้เข้าชม 3,215,671 เริ่มนับ 16 เม.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com