หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
นายจำลอง แก้วมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
คู่มือประชาชน
 
 
 

แบบคำร้องทั่วไป


คู่มือการให้บริการ งานกิจการประปา


คำขอแก้ใขใบอนุญาต(น้ำบาดาล)


คำขอต่ออายุใบอนุญาต(น้ำบาดาล)


คำขอรับใบแทน(น้ำบาดาล)


คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล


บันทึกการตรวจสอบ(น้ำบาดาล)