หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
นายนครินทร์ สีวงกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
โทร.064-6978993
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นม 0023.6/ว906 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.2/ว879 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.6/ว907 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว121 ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว913 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ การจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.1/ว๑๓๑ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว130 อบรมการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว908 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการประสานความร่วมมือ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.5/ว122 แจ้งการโอนเงินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.4/ว864 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของ อปท. พร้อมแนวทางปฏฺิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขต อปท.  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว877 ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต ฯ  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว878 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.2/ว869 แจ้งมติ ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.6/ว117 แจ้งปรับปรุงรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.5/ว118 แจ้งการโอนเงินวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 1. เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.เงินขุดลอกลำห้วย  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.6/ว116 แจ้งประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรที่สนใจเสนอชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลก่ารดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.2/ว00 รายงานการประชุม ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 1/2566 เดือนมกราคม 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.5/ 127 แจ้งการโอนเงินวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 410
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.พญาเย็น
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 088-482-1747
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-697-8993
นายนครินทร์ สีวงกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทรศัพท์ : 036-342-955 โทรสาร : 036-342-956
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
จำนวนผู้เข้าชม 1,485,216 เริ่มนับ 16 เม.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com