หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พญาเย็น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
นายนครินทร์ สีวงกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
โทร.064-6978993
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นม 0023/ว6418 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว852 ขอให้ อปท.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ส่งคลิปวิดิโอเข้าประกวด  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว854 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว6417 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว6416 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.6/ว6415 ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ในค  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.2/ว6399 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณธเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.6/ว449 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.5/ว851 แจ้งการโอนเงินวันที่ 27 กันยายน 2566 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะ  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.5/ว850 แจ้งการโอนเงินวันที่ 27 กันยายน 2566 1.เงินก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2.เงินปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023/ว848 สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.5/ว847 แจ้งการโอนเงินวันที่ 26 กันยายน 2566 1.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.เงินก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 3.เงินโครงการระบบผลิตน้ำประปา  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว6382 ซักซ้อมแนวทางการปกิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยงานบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ 20511 กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักกษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว845 ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.5/ว846 แจ้งการโอนเงินวันที่ 25 กันยายน 2566 1.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.เงินก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 3.เงินระบบผลิตน้ำประปา  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว843 ขอความร่วมมือ อปท.ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว842 ขอให้แจ้ง เรื่อง การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2566 แก่ อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัดทราบด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 582
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.พญาเย็น
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 088-482-1747
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-697-8993
นายนครินทร์ สีวงกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทรศัพท์ : 036-342-955 โทรสาร : 036-342-956
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
จำนวนผู้เข้าชม 1,750,546 เริ่มนับ 16 เม.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com