หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
นายจำลอง แก้วมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นม 0023.3/ว9370 โครงการ โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด  [ 1 ธ.ค. 2563 ]   
นม 0023.3/ว9319 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 4  [ 1 ธ.ค. 2563 ]   
นม 0023.3/ว9268 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)  [ 1 ธ.ค. 2563 ]   
นม 0023.3/ว9269 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)  [ 1 ธ.ค. 2563 ]   
นม 0023.3/ว9226 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยั  [ 1 ธ.ค. 2563 ]   
นม 0023.3/ว684 แจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว  [ 1 ธ.ค. 2563 ]   
นม 0023.3/ว680 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 1 ธ.ค. 2563 ]   
นม 0023.3/ว9318 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 30 พ.ย. 2563 ]   
นม 0023.3/ว681 แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนการอบรม e plan eMENSCR ปี2564  [ 30 พ.ย. 2563 ]   
นม 0023.5/ว682 แจ้งการโอนเงินวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 1.เงินค่าครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวา 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 30 พ.ย. 2563 ]   
นม 0023.3/ว158 แจ้ง อปท.ตรวจสอบบัญชีตารางการใช้ประโยชน์ที่ดิน  [ 30 พ.ย. 2563 ]   
นม 0023.3/ว9231 กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 2563  [ 30 พ.ย. 2563 ]   
นม 0023/ว9281 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
นม 0023.3/ว9218 โครงฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
นม 0023.3/ว679 การขอความอนุเคราะห์ส่งครูเข้าร่วมอบรมการใช้ Application สำรวจเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ ๒  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
นม 0023.2/ว9263 แจ้งมติ ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 11 /2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอน รับโอนและพ้นเพื่อไปดำรงตำแหน่งแห่งอื่น และการเปลี่ยนตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่งของพนักงานเทศบาล  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
นม 0023.5/ว678 แจ้งการโอนเงินวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
นม 0023.5/ว9234 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 206
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.พญาเย็น
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 088-482-1747
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-876-1195
นายจำลอง แก้วมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
 
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทรศัพท์ : 036-342-955 โทรสาร : 036-342-956
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
จำนวนผู้เข้าชม 32,645 เริ่มนับ 16 เม.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com