หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
นายนครินทร์ สีวงกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
โทร.064-6978993
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นม 0023.3/ว8727 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเมืองเขาสามยอด  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.3/ว865 ขอความร่วมมือ อปท.แจ้งการอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.3/ว8710 รายงานการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.5/ว8723 การโอนเงินดภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2565  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.3/ว8715 ข้อหารือการปฏบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.3/ว8713 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.3/ว8654 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.5/ว863 แจ้งการโอนเงินวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะ  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.5/ว864 แจ้งโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.2/ว8656 มติ ก.ท.จ.นม. เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (เทศบาล) (เฉพาะเรื่องโควิด-19)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.3/ว851 ขอความร่วมมือ อปท. ที่จัดการศึกษาทุกแห่งทราบ และนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความเหมาะสมและบริยทของสถานศึกษาต่อไป  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.3/ว862 ขอความร่วมมือ อปท.แจ้งบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings.  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.3/ว861 ขอความร่วมมือ อปท.แจ้ง ประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาดให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดฯ ให้เทศบาลตำบลและ อบต.ที่มีโรงเรียนในสังกัดทราบ  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.2/ผวจ.เวียนว015 รายงานการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.2/ว8622,8623 แจ้งมติ ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 11/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง การโอน/โอน(ย้าย) รับโอน/โอน(ย้าย) และไปดำรงตำแหน่งแห่งที่ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและข้าราชการประเภทอื่น  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.3/ว8653 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.3/ว8659 การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
นม 0023.3/ว8651 แนวทางการบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูฏผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท. ฯ  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 392
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.พญาเย็น
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 088-482-1747
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-697-8993
นายนครินทร์ สีวงกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทรศัพท์ : 036-342-955 โทรสาร : 036-342-956
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
จำนวนผู้เข้าชม 1,056,548 เริ่มนับ 16 เม.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com