หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พญาเย็น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
นายนครินทร์ สีวงกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
โทร.064-6978993
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
     
ประชากรในเขตตำบลพญาเย็น ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม แต่ก็มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ เลี้ยงโคนมโดยสามารถแยกได้ตามนี้

เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.97

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.43

พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 9.60

รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
    คิดเป็นร้อยละ 60.05

อาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 20.95
 
ภูมิประเทศ
 
 

เป็นเทือกเขา และที่ราบสูง ทางตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 250 เมตร โดยพื้นที่ระหว่างเทือกเขา ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่น
ลอนลึก และลอนตื้นตอนล่างของหุบเขามีความลาดชัน ค่อนข้างมาก ทำให้มีการชะล้าง พังทลายของหน้าดินในบริเวณนี้ค่อนข้างสูง
ภูมิอากาศ
 
 
สภาพภูมิอากาศของตำบลพญาเย็น จัดอยู่ในประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน มีลมมรสุมหลักพัดผ่านคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก แบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค.

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.พ.

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ.-พ.ค.
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
   
ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

ประเพณีวันสงกรานต์

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา

งานประจำปีงานวันบวงสรวงพลับพลาพระนเรศวร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริการส่วนตำบลพญาเย็น ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทำด้วยเชือกปอฟาง

ภาษาถิ่น ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยถิ่นกลาง เนื่องจากเป็นตำบลที่ติดกับจังหวัดสระบุรี
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ได้แก่ น้ำองุ่น เครื่องจักรสานที่ทำจาก เชือกปอฟาง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
การนับถือศาสนา

พุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.93

คริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.07
การสาธารณสุขในตำบล
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
 

สถานีตำรวจภูธรกลางดง
ไฟฟ้าในตำบล
 
 

ประชาชนในเขตตำบลพญาเย็น ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากช่อง
โดยมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
 
การสื่อสารในตำบล
 
 

โทรศัพท์ ในเขตพื้นที่ตำบลพญาเย็น มีโทรศัพท์คู่สายขององค์การโทรศัพท์ บริการประชาชนอยู่ในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน และมีโทรศัพท์ทางไกลชนบท ซึ่งสามารถใช้บริการได้อย่างจำกัดจำนวน 4 แห่ง และประชาชนส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์เคลื่อนที่)

ไปรษณีย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ แต่ก็ใช้บริการไปรษณีย์ ของสำนักงานไปรษณีย์เขตกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประปาในตำบล
 
 

ปัจจุบันองค์การบริการส่วนตำบลพญาเย็น ได้สนับสนุนการจัดทำระบบประปาหมู่ ที่บ้านครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน และระบบการจ่ายน้ำประปา ยังไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ต้องมีการซ่อมบำรุงอยู่เป็นประจำ
 
การศึกษาในตำบล
 
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง

ศพด.หัวป้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศพด.หนองยาง-ผ่านศึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ศพด.วังเพิ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศพด.ซับใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

ศพด.หัวโกรก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

ศพด.พญาเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบล จำนวน 1 แห่ง
  (ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลพญาเย็น หมู่ที่ 7)
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทรศัพท์ : 036-342-955 โทรสาร : 036-342-956
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
จำนวนผู้เข้าชม 3,156,053 เริ่มนับ 16 เม.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com