หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
นายจำลอง แก้วมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
คณะผู้บริหาร
 
 


นายจำลอง แก้วมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสวัสดิ์ แก้วมณี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นางวีรภรณ์ แก้วมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสุรชัย เมฆหมอก
เลขนุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.พญาเย็น
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม